YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİ

Roma Büyükelçiliği 18.04.2016

17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca, mevzuatımız Türkiye'nin ve İtalya’nın da taraf olduğu Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile bu Konvansiyonu tamamlayıcı Avrupa Anlaşması Hükümlerine uyumlu hale getirilerek, sözkonusu Konvansiyonun Ek 6’sındaki hükümlere uyan yeni tip sürücü belgeleri 01.01.2016 tarihinden itibaren tanzim edilmeye başlanmıştır.

Yönetmelik uyarınca, 01.01.2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin 31.12.2020 tarihine kadar yeni tip sürücü belgesiyle değiştirilmesi gerekmektedir.

31.12.2020 tarihinden sonra eski tip sürücü belgeleri geçerli olmayacaktır.

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi veya yabancı sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi için başvuruların doğrudan ülkemiz trafik tescil birimlerine yapılması gerektiğinden Büyükelçiliğimizden ve Milano Başkonsolosluğumuzdan başvuru alınmamaktadır.

Yeni tip sürücü belgesi başvurularının nasıl yapılacağı ve hangi belgelerin gerekli olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgiler "www.trafik.gov.tr" adresinde mevcuttur.

Turistik amaçla İtalya’yı ziyaret eden ve/veya İtalya’da bir yıldan daha kısa süreyle ikamet eden ya da İtalya’dan transit geçen “eski tip”

sürücü belgesi hamili vatandaşlarımızın (TIR şoförleri dâhil), İtalya’da araç kullanabilmeleri için, sürücü belgelerinin onaylı tercümesini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları veya uluslararası sürücü belgesi taşımaları zorunludur. “Yeni tip” sürücü belgesi hamili vatandaşlarımızın (TIR şoförleri dâhil) ise, sürücü belgesinin onaylı tercümesini veya uluslararası sürücü belgesini ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmemektedir.

İtalya’da bir yıldan fazla süreyle ikamet edecek tüm vatandaşlarımızın (sürücü belgelerinin “eski tip” ve “yeni tip” olmasına bakılmaksızın)
İtalya’da araç kullanabilmeleri için, ülkemizden almış oldukları sürücü belgelerini İtalyan sürücü belgesine dönüştürmeleri zorunludur.

İtalyan makamları, vatandaşlarımızın müracaatlarını, ülkemiz sürücü belgesini İtalya’da elde edilen ilk ikamet izni tarihinden önceki bir tarihte almış olmaları ve dönüştürme başvurusunu ilk ikamet izini tarihinden itibaren bir yıl içinde yapmış olmaları koşuluyla kabul etmektedir. Bu koşulu sağlamayan vatandaşlarımızın, İtalyan vatandaşlarının tabi olduğu prosedürü tamamlamak suretiyle İtalyan sürücü belgesi alabilmeleri mümkündür.

Vatandaşlarımızın İtalya’dan aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları, ülkemize giriş yaptıkları tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle mümkün olabilmektedir. Ülkemizde bir yıldan fazla süreyle ikamet edecek İtalyan sürücü belgesi hamili tüm vatandaşlarımızın, bir yılın sonunda İtalyan sürücü belgelerini ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirmeleri zorunludur.

Saygıyla duyurulur.


Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2023 1.01.2023 Yılbaşı Tatili
6.01.2023 6.01.2023 Yortu
10.04.2023 10.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı
25.04.2023 25.04.2023 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2023 1.05.2023 İşçi Bayramı
2.06.2023 2.06.2023 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramı
15.08.2023 15.08.2023 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2023 1.11.2023 Azizler Günü
7.12.2023 8.12.2023 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2023 26.12.2023 Noel Tatili