Sınav Duyurusu

Milano Başkonsolosluğu 03.04.2017

T.C. MİLANO BAŞKONSOLOSLUĞU TİCARET ATAŞELİĞİNE SINAVLA
YEREL UZMAN (1 KİŞİ) ALINACAKTIR.

Duyuru metnindeki hususlarda Milano Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği (Via Cesare Battisti 8, 20122 Milano adresindeki) ile +39/02-5456832 nolu telefondan veya milano@ekonomi.gov.tr e-posta adresinden temasa geçilmesi rica olunur.

A. ADAYLARDA ARANILAN ÖZELLİKLER:

1) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

2) Tercihan ekonomi/ticaret alanında tecrübe sahibi olmak.

3) Yabancı uyruklular için, Türkçe ve uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise İtalyanca ve ülkede geçerli uluslararası dillerden birisini iş kullanımı bakımından gerekecek düzeyde bildiğini belgelemek.

4) Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırlama yeteneğine sahip olmak.

5) Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

6) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

7) Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.

8) Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma veya çalışma iznine
sahip olmak.

9) Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak.

10) Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

11) 35 yaş altı tercih edilecektir ancak YAŞ SINIRI BULUNMAMAKTADIR.

B. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, SAATİ VE ŞEKLİ:

1) Başvuruların, Via Cesare Battisti 8, 20122 Milano (Tribunale Karşısı) adresindeki Ticaret Ataşeliği Ofisine 19-20-21 Nisan 2017 tarihlerinde (saat 11:00 ve 16:00 saatleri arasında) yapılması gerekmektedir. *Başkonsolosluk ana binasında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Başvuruların şahsen yapılması tercih edilmektedir.

3) Mücbir sebepler nedeniyle şahsen başvuru yapılamaması durumunda, istenilen belgeler ve resmin taranmış kopyaları yukarıda belirtilen tarihlerde (19-21 Nisan 2017) e-posta (milano@ekonomi.gov.tr) yoluyla gönderilebilecektir; ancak mümkün olan en kısa içerisinde ve 26 Nisan 2017 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde (09:00-17:00) şahsen başvurunun da tamamlanması gerekmektedir.

C. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Türkçe Özgeçmiş
(talep edilen matbu bir formatı yoktur; mümkün olduğunca detaylı bilgi içerecek şekilde ve uluslararası kabul gören herhangi bir formatta olması yeterlidir),
2) 1 Adet Resim,

3) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport Fotokopisi
(başvuru sırasında onaylı olması gerekmemektedir),

4) Diploma aslı veya örneği
(En son bitirilen okul diploması yeterlidir; öncekilerin sunulmasında bir sakınca bulunmamaktadır) (başvuru aşamasında onaylı olması gerekmemektedir) (*başvuru tarihi itibariyle belge sahibi olunması zorunludur)
5) Dil Belgesi (İtalyanca ve varsa ilave dillerde dil düzeyini kanıtlayan herhangi belge veya sertifikalar)

* Doldurulması gerekli bir başvuru formu bulunmamaktadır.

D. DEĞERLENDİRME, SINAV TARİH, YER VE SAATİ (Aşağıda belirtilen sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik ortaya çıkması halinde, ayrıca duyuru yapılacaktır):

1) Yapılanbaşvuruların değerlendirilmesi neticesinde belirlenecek Adaylar, 27 Nisan 2017 tarihinde saat 15:00 ile 16:00 saatleri arasında Via Cesare Battisti 8, 20122 Milano (Tribunale Karşısı) adresindeki Ticaret Ataşeliği Ofisinde ekonomi ağırlıklı bir konuda İtalyanca-Türkçe ve Türkçe-İtalyanca yazılı çeviri sınavına tabi tutulacaktır.

2) 16 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak Sözlü Sınava katılması uygun görülen en fazla 10 Aday, 2 Mayıs 2017
tarihinde belirlenecektir.

3) Adaylarla, başvurularında sundukları Özgeçmişlerinde belirtilen irtibat detayları yoluyla her sınav öncesinde temasa geçilerek konuyla ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bu nedenle, irtibat detaylarının doğruluğu ve ulaşılabilirlik konusunda emin olunması önem arz etmektedir.

4) Değerlendirmeler neticesinde yazılı ve sözlü sınava giriş hakkı kazanamayan adaylara bilgilendirme yapılmayacaktır.

5) Sözlü Sınav, 16 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:00'da T.C. Milano Başkonsolosluğu Ana Binasında (Adres: Via Antonio CANOVA No:36; 20145 Milano) yapılacaktır.

5) Nihai Sınav sonucunun açıklanma ve İşe Başlama tarihleri belli olmayıp, işe başlama işlemleri, Bakanlık Onayına ve güvenlik soruşturmasına göre değişiklik gösterebilmektedir.

E. DİĞER HUSUSLAR:

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin özlük hakları, sözleşme süresi, maaş düzeyi, çalışma saatleri vb. konularda sadece başvuru evrakının şahsen teslimi sırasında bilgi verilebilecek olup, bu hususlarda telefon ve e-posta ile gelecek sorulara cevap verilmeyecektir.


Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili