İtalya’nın Yurtdışından Gelişlerde Uyguladığı Seyahat Kısıtlamalarına İlişkin Güncelleme Hakkında Duyuru

Roma Büyükelçiliği 25.02.2022

İtalya Sağlık Bakanlığının 22 Şubat 2022 tarihinde ihdas ettiği ve 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olacak Yönetmeliğiyle, İtalya’nın ülkemizden yapılan zorunlu olmayan seyahatlere uygulamakta olduğu kısıtlamalar kaldırılacak olup, bir başka deyişle, bu tarihler arasında ülkemizden İtalya’ya yapılacak turistik amaçlı ziyaretlere izin verilecektir.

Sözkonusu Yönetmelik uyarınca, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren, ülkemizden İtalya’ya yapılacak seyahatler öncesinde; "Digital Passenger Locator Form” (DPLF) isimli belgenin çevrimiçi ortamda doldurulmasına ilaveten, aşağıdaki belgelerden herhangi birinin uçağa binişlerde ibraz edilmesi gerekmektedir.

• Avrupa İlaç Ajansınca muvafakat verilen aşılardan biriyle, aşı döngüsünün tamamlanması üzerine ita edilen AB Dijital Kovid Sertifikası (Green Pass) ya da dengi bir belge (Vatandaşlarımızca, e-Devlet ve e-Nabız portalları vasıtasıyla, üzerinde QR kod bulunan Avrupa Birliği uyumlu aşı sertifikası/pasaportu temin edilebilecektir),
• Kovid-19 tedavisi görüp iyileşildiğine dair sertifika,
• Uçuştan önceki son 72 saat içinde yapılmış negatif moleküler (PCR) test sonucu veya son 48 saat içinde gerçekleştirilmiş negatif antijen testi (hızlı test) sonucu.

Yukarıda maruz belgelerden herhangi birini ibraz edemeyen kişilerin, İtalya’ya giriş yapmalarını müteakiben, DPLF formunda belirttikleri adreste beş gün süreyle izolasyona/karantinaya girmeleri ve bu sürenin sonunda ilave bir moleküler (PCR) ya da antijen testi (hızlı test) yaptırmaları gerekmektedir. 0-5 yaş aralığındaki kişiler, test zorunluluğundan muaf tutulmaktadır.

İtalya’daki mevcut Kovid-19 tedbirleri uyarınca, otel ve diğer konaklama tesisleri, yiyecek-içecek servisi yapılan teşebbüsler, müze ve sergi alanları ile toplu taşıma araçlarında, aşı döngüsünün tamamlanması, Kovid-19 iyileşme sertifikası ve Kovid-19 tedavisinin ardından tek doz aşı yapılarak alınabilen, “Güçlendirilmiş Green Pass” (Super Green Pass) belgesinin ibrazı istenmektedir.

“Güçlendirilmiş Green Pass” belgesi ibrazı zorunluluğu uluslararası uçuşları ve ulaşım araçlarını kapsamamakla birlikte, İtalya’ya aşı veya iyileşme sertifikası ibraz etmeden, negatif test sonucuyla girecek vatandaşlarımızın, ülkemize dönüşlerinde İtalya’daki havalimanlarına girişte, İtalyan mevzuatı uyarınca, ilave bir Kovid-19 testi sonucu ibraz etmesi gerekebilecektir. 12 yaş altındaki kişiler ile aşılamadan muaf tutulduklarına dair sağlık raporu bulunanlar, “Güçlendirilmiş Green Pass” belgesinin ibrazından keza muaf tutulmuşlardır.

İtalya’daki mevzuat uyarınca, 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren aşı ve/veya iyileşme sertifikası vasıtasıyla temin edilen “Güçlendirilmiş Green Pass” belgelerinin İtalya’daki geçerlilik süreleri altı aya düşürülmüştür. Bu çerçevede, anılan belgelerin geçerlilik süresinin altı ayı geçtiği durumlarda, “Güçlendirilmiş Green Pass” belgesinin ibrazının istendiği faaliyetler için kişilerin ilave bir moleküler (PCR) ya da antijen testi (hızlı test) yaptırmaları gerekmektedir. Keza, AB İlaç Ajansınca onaylanmamış veya İtalya’da denkliği bulunmayan bir aşıyla aşı döngüsünü tamamlayan ve yurtdışından İtalya’ya gelen kişilerin, “Güçlendirilmiş Green Pass” belgesinin ibrazının istendiği faaliyetler için ilave bir moleküler (PCR) ya da antijen testi (hızlı test) yaptırmaları icap etmektedir. Her iki durum için de, yaptırılan moleküler (PCR) testlerin geçerlilik süresi 72 saat, antijen testlerinin (hızlı test) geçerlilik süresi ise 48 saattir.

İtalya’ya seyahat edecek vatandaşlarımıza, aşı ve iyileşme sertifikaları ile yaptırdıkları moleküler (PCR) ya da antijen testlerinin (hızlı test) İtalya’da geçerli olup olmadığını “VerificaC19” isimli internet tabanlı uygulama üzerinden kontrol etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili