Jean Monnet Burs Programının 2023-2024 akademik yılı burs duyurusu

Milano Başkonsolosluğu 02.11.2022
Ülkemizin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı alanında uzmanlaşmış insan kaynağının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2023-2024 akademik yılı burs duyurusu 12 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmış olup, başvurular 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecektir. Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgelere Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ( www.ab.gov.tr ) ve Jean Monnet Burs Programı ( www.jeanmonnet.org.tr ) internet adreslerinden erişilebilmektedir.
Programdan Türkiye’deki kamu kurumlarında ya da özel sektör kuruluşlarında çalışanlar; Türkiye’deki üniversitelerde akademik ya da idari personel olarak görev yapanlar ile lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olarak öğrenim görenler faydalanabilmektedir. Bursların %50’si (80 kişi) kamu sektörüne, %30’u (48 kişi) üniversitelere, %20’si (32 kişi) ise özel sektöre tahsis edilmiştir. Burs başvurusu döneminde yurtdışında çalışan ya da yurtdışında lisans ya da lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrenimine devam edenler bursa başvuramamaktadır. Ancak, başvuru koşullarını haiz olup çalıştığı kurumun yurtdışı teşkilatında görevli olan kamu personeli (örneğin; Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatında çalışan kadrolu personeli) ya da kısa dönemli değişim programları (örneğin; Erasmus) kapsamında yurtdışında bulunanlar burs başvurusu yapabilir.
Programa başvuracak adayların karşılaması gereken başlıca koşullar şunlardır:
- Lisans derecesine sahip olmak ya da bir lisans programında son sınıf öğrencisi olmak,
- 4.00 üzerinden en az 2.70 veya 100 üzerinden en az 70 lisans not ortalamasına sahip olmak,
- Başvuru yapılan AB resmi diline ilişkin uluslararası geçerliliğe sahip yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmak.
Başvuruya ilişkin diğer önemli ayrıntılar ve başvuru belgeleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için 2023-2024 akademik yılı burs duyurusunun incelenmesi gerekmektedir.
Jean Monnet Burs Programı ile 2023-2024 akademik yılında yaklaşık 160 kişiye AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi görme veya araştırma programlarına katılma imkânı sunulacaktır. Burs kapsamında süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenmektedir. Burslar, programın genel hedefi doğrultusunda, aşağıda belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara tahsis edilmektedir:
- Malların Serbest Dolaşımı
- İşçilerin Serbest Dolaşımı
- İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
- Sermayenin Serbest Dolaşımı
- Kamu Alımları
- Şirketler Hukuku
- Fikri Mülkiyet Hukuku
- Rekabet Politikası
- Mali Hizmetler
- Bilgi Toplumu ve Medya
- Tarım ve Kırsal Kalkınma
- Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
- Balıkçılık
- Taşımacılık Politikası
- Enerji
- Vergilendirme
- Ekonomik ve Parasal Politika
- İstatistik
- Sosyal Politika ve İstihdam
- İşletmeler ve Sanayi Politikası
- Trans-Avrupa Şebekeleri
- Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
- Yargı ve Temel Haklar
- Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
- Bilim ve Araştırma
- Eğitim ve Kültür
- Çevre ve İklim Değişikliği
- Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
- Gümrük Birliği
- Dış İlişkiler
- Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
- Mali Kontrol
Bursiyerlere sağlanan mali destek aşağıdaki unsurları kapsamaktadır:
- Okul ücreti (20.000 avro’ya kadar)
- Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb.),
(AB üye ülkesine göre değişiklik göstermektedir. Daha fazla bilgi için: http://www.ab.gov.tr//45645.html)
- Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (3.000 avro) (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere)

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili