YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİNİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KONUSUNDA DUYURU

Milano Başkonsolosluğu 14.07.2023

Saygıdeğer Vatandaşlarımız,

Yeni tip (1 Ocak 2016 tarihi sonrasında düzenlenen) sürücü belgelerinin dönüştürülmesi amacıyla 5 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da imzalanan “Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşma” 18 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Vatandaşlarımızın, Türk sürücü belgelerini İtalyan sürücü belgesine çevirmek için sözkonusu Anlaşma uyarınca sağlamaları gereken koşullar ve ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sunulmuştur:

- Bağlı bulunduğunuz İtalyan belediyesinde “İkamet (Residenza)” kaydı yaptırılmış olmalıdır.

- Anlaşma “altı yıldan daha az bir süredir ikamet etme” şartını amir olduğundan dolayı, ikamet kaydı yaptırılan tarihten itibaren 6 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

- Sürücü belgesinin dönüştürülmesi amacıyla İtalyan makamlarına (“Motorizzazione”) yapılacak başvuru esnasında, sürücü belgesinin resmi çevirisi ve kişinin talep edilen sürücü belgesi sınıfı için istenen psikofiziksel şartlara sahip olup olmadığını kanıtlayan doktor raporu ibraz edilmelidir.

- İtalyan makamlarına yapılacak başvuruda ayrıca, Roma Büyükelçiliğimiz veya Başkonsolosluğumuzdan alınacak “Sürücü Belgesi Geçerlilik Sertifikası”na ihtiyaç duyulmaktadır.

Sürücü belgesi çevirilerine ve “Sertifika” teminine ilişkin önemli bilgiler aşağıda kayıtlıdır:

- Anlaşma uyarınca yaptırılması gereken sürücü belgesi tercümelerini Mahkemelerde kayıtlı herhangi bir yeminli tercümana ya da Roma Büyükelçiliğimizde veya Başkonsolosluğumuzda yaptırmak mümkündür (Temsilciliklerimizde sözkonusu işlem bedeli 27 Euro’dur.).

- Anlaşma’da bahsekonu “Sertifika”nın Roma Büyükelçiliğimizden veya Başkonsolosluğumuzdan temini için ise, www.konsolosluk.gov.tr adresinden “Sürücü Belgesi” seçeneğinden randevu alınmalı, Türk sürücü belgesi aslıyla birlikte Türk kimliği ya da pasaportunun da aslı ibraz edilmeli ve 27 Euro işlem bedeli nakit olarak ödenmelidir.

Öte yandan, sürücü belgelerini İtalyan sürücü belgesine dönüştürmek istemeyen vatandaşlarımız için, halihazırda devam etmekte olan uygulama geçerliliğini korumakta olup, “İkamet (Residenza)” kaydı yapılan tarihten itibaren 1 yıl boyunca sürücü belgesinin tercümesiyle trafiğe çıkılabilmektedir. Sözkonusu tercüme işleminin Roma Büyükelçiliğimizde ve Başkonsolosluğumuzda yapılmasına devam edilecek olup, mevcut uygulamada olduğu üzere, keza bu işlem için dewww.konsolosluk.gov.tr adresinden “Sürücü Belgesi” seçeneğinden randevu alınmalı, Türk sürücü belgesi aslıyla birlikte Türk kimliği ya da pasaportunun da aslı ibraz edilmeli ve 27 Euro işlem bedeli nakit olarak ödenmelidir.

Son olarak, Anlaşma’ya göre, İtalya’da “İkamet (Residenza)” edinilme tarihinden sonra Türkiye’den alınan sürücü belgelerinin ve İtalya tarafından dönüştürülmeyen üçüncü ülke sürücü belgelerinin dönüştürülmesi sonucu elde edilmiş Türk sürücü belgelerinin İtalyan sürücü belgesine çevrilemediğini dikkatlerinize sunarız.

Saygılarımızla,

T.C. Milano Başkonsolosluğu

İlgili Dosyalar

1.JPG

2.JPG

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili