Validita' del Passaporto / Validity of the Passport, 15.02.2016

In base all’Art. 7.1b della “Legge Nr.6458 sugli Stranieri e la Protezione Internazionale”, entrata in vigore il 1 Gennaio 2015, gli Stranieri che vogliono entrare in Turchia devono essere muniti di un documento di viaggio valido (passaporto) con la data di scadenza almeno più di 60 giorni della “data di permanenza” del loro visto, e-visa, esenzione del visto o permesso di soggiorno.

Esempio 1: Per entrare in Turchia con il visto con “la permanenza” di 90 giorni, gli Stranieri devono avere un documento di viaggio valido per almeno 60 giorni in più (oltre i 90 giorni), che in totale sarebbero 150 giorni (90 giorni+60 giorni) nel momento in cui entrano in Turchia.

Esempio 2: Per entrare in Turchia con il visto con “la permanenza” di 30 giorni, gli Stranieri devono avere un documento di viaggio valido per almeno 60 giorni in più (oltre i 30 giorni),che in totale sarebbero 90 giorni (30 giorni+60 giorni) nel momento in cui entrano in Turchia.

"As of 1 January 2015, in accordance with the article 7.1b of “the Law on Foreigners and International Protection” no. 6458, foreigners wishing to enter Turkey should carrya travel document (passport) with an expiration date at least 60 days beyond the “duration of stay” of their visa, e-Visa, visa exemption, or residence permit.

Example A: In order to enter Turkey having avisa with 90 days “duration of stay”, foreigners should hold a travel document valid at least for an additional 60 days which totals to 150 days (90 days + 60 days) of validity at the time of entrance.

Example B: In order to enter Turkeyhaving avisa with 30 days “duration of stay”, foreignersshould hold a travel document valid at least for an additional 60 days which totals to 90 days (30 days + 60 days) of validity at the time of entrance."

Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar

MADDE 7 – (1) Aşağıdaki yabancılar, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyerek geri çevrilir:

a) Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar

b) Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar

c) 15 inci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, vize muafiyeti kapsamında olsalar dahi, 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan yabancılar

(2) Bu maddeyle ilgili olarak yapılan işlemler, geri çevrilen yabancılara tebliğ edilir. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili