Konsolosluğumuzca düzenlenen İtalyanca / çok dilli belgeler, 12.04.2019

İTALYANCA / ÇOK DİLLİ BELGELER

Nüfus Kayıt örneği (ücretsizdir)

İbraz edilmesi gereken belgeler: Türk nüfus cüzdanı

Doğum Kayıt Örneği (ücretisizdir)

İbraz edilmesi gereken belgeler: Türk nüfus cüzdanı

Evlenme Kayıt Örneği (ücretisizdir)

İbraz edilmesi gereken belgeler: Eşlerin Türk nüfus cüzdanları, Aile cüzdanı

Evlenme Ehliyet Belgesi (ücretisizdir)

İbraz edilmesi gereken belgeler:

İki Türk için:

 1. Çiftin imzalaması gereken başvuru formu (Temsilciliğimize başvurduklarında kendilerine verilecektir)
 2. Türk nüfus cüzdanlarının ve pasaportlarının asılları ile bir fotokopisi,
 3. Türkiye dışındaki ülkelerde yaşıyor veya yaşamış ise;

Kaydı bulunan yabancı yerel makamlardan alınacak, evlilik kaydı olmadığını bildirir belge (certificato dello stato civile - Belgenin örneğini Başkonsolosluğumuzdan e-posta yolu ile talep edebilirsiniz) –eğer bahsi geçen ülke İtalya harici ise; ilgili ülke makamlarından alınacak belgenin o ülkede bulunan Türk Başkonsolosluğunca ya da Türk Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesince onaylanmış tercümesi ya da ilgili ülkenin İtalya’daki temsilciliğinden (Başkonsolosluk - Büyükelçilik) onaylı İtalyanca dilinde alınmış belgenin ibrazı şarttır.

 1. Evlenmek isteyen çiftin nüfus cüzdanları ve yurt dışında bağlı oldukları belediyeden alacakları Medeni Durum Belgesi (Certificato di Stato Civile - Belgenin örneğini Başkonsolosluğumuzdan e-posta yolu ile talep edebilirsiniz),
 2. Türk vatandaşı olan evleneceğiniz kişi, başka bir ülkede yaşıyorsa onun da bağlı bulunduğu belediyeden bekâr olduğuna dair belge alınması, o ülkedeki Başkonsolosluğumuz nezdinde kayıtlı yeminli tercümanlardan tercüme ettirilerek aynı Başkonsoloslukta onaylatılması gerekir.
 3. Kadın daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı,
 4. Bir önceki evliliği iptal olan varsa, evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar,
 5. Bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği,
 6. Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 17 yaşını doldurmuş olması halinde, velinin izni; veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 18 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür),
 7. Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 16 yaşını doldurmuş olması halinde, ilgili hâkimin izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 18 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür).

Çiftlerden biri yabancı ise:

 1. Çiftin imzalaması gereken başvuru formu (Temsilciliğimize başvurduklarında kendilerine verilecektir)
 2. Türk vatandaşının Türk nüfus cüzdanının ve pasaportlarının asılları ile bir fotokopisi. Ayrıca evlenecek olan Türk vatandaşı Türkiye dışındaki ülkelerde yaşıyor ve yaşamış ise yukarıdaki şartlar aynen geçerlidir.
 3. Yabancı ülke vatandaşının kimlik belgesi ve varsa pasaporunun aslı ile birer fotokopisi,
 4. Yabancı ülke vatandaşının anne ve baba isimlerinin yer aldığı çok dilli doğum belgesi (certificato nascita’ con maternita’-paternita’),
 5. Eğer evlenilecek kişi İtalyada yaşıyor ise bağlı bulunan belediyeden alınacak onaylı bekarlık belgesi (certificato dello stato civile),
 6. Eğer evlenilecek kişi İtalya harici bir ülkenin vatandaşı ise kendi ülkesinden veya ülkesinin İtalya’daki temsilciliğinden alınacak, evli olmadığını ispatlayan onaylı bekarlık belgesi (certificato dello stato civile),
 7. Ayrıca yabancı ülke vatandaşı, kendi ülkesi haricinde bir ülkede yaşıyor veya yaşamış ise; ilgili ülke veya ülkelerin makamlarından alınacak ve ilgili ülke ve ülkelerde evli olmadığını ispatlayan bekarlık belgesinin o ülkede veya ülkelerde bulunan Türk Başkonsolosluğunca ya da Türk Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesince onaylanmış tercümesi ile başvurması şarttır.
 8. Kadın daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı,
 9. Bir önceki evliliği iptal olan varsa, evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar,
 10. Bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği,
 11. Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 17 yaşını doldurmuş olması halinde, velinin izni; veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 18 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür),
 12. Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 16 yaşını doldurmuş olması halinde, ilgili hakimin izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 18 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür).

Diğer bütün İtalyanca belgeler için ücreti 18 Eurodur. Vatandaşlarımızın Türk nüfus cüzdanları ve pasaportlarıile hafta içi her gün saat 9 – 12 arası Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2023 1.01.2023 Yılbaşı Tatili
6.01.2023 6.01.2023 Yortu
10.04.2023 10.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı
25.04.2023 25.04.2023 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2023 1.05.2023 İşçi Bayramı
2.06.2023 2.06.2023 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramı
15.08.2023 15.08.2023 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2023 1.11.2023 Azizler Günü
7.12.2023 8.12.2023 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2023 26.12.2023 Noel Tatili