İkametgah Nakil Belgesi işlemleri, 15.02.2016

İKAMETGAH NAKİL BELGESİ:

Bedelsiz ithalat ve ikametgah naklihane işlemleri (Kullanılmış ev eşyası/iş yeri eşyası /araç ithali)

Genel Hükümler:

Türkiye’ye kesin dönüş yapan vatandaşlarımız bedelsiz ithalat ve/veya naklihane hakkından yararlanabilirler. Bu haklardan yaralanmak isteyen vatandaşlarımız için Başkonsolosluğumuzca "ikametgâh nakil belgesi" düzenlenmektedir.

Yurtta bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmak şartıyla, Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay (bir takvim yılında 45 güne kadar Türkiye'de kalış yurtdışındaki ikamet süresinden sayılır) ikamet ettikten sonra ikametgâhlarını kesin olarak Türkiye'ye nakleden vatandaşlarımız her iki ithal hakkından da yararlanabilirler.

Çifte vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın bedelsiz ithalat hakkından yararlanması imkânı bulunmamakta, ancak ev eşyası ithal hakları mevcuttur.

Bedelsiz ithalat veya ikametgâh naklihane hakkının kullanılmış olması vatandaşlarımızın tekrar yurtdışına seyahat ve yerleşme özgürlüğünü kısıtlamaz.

Bedelsiz ithalat ile gümrük vergilerinden muaf ev eşyası ithali (naklihane) iki farklı işlem olup, farklı düzenlemelere tabidir. İki husus arasındaki farklar ve dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir:

Naklihane, ikametgâhını Türkiye'ye nakleden kişilerin kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerinden muafen Türkiye'ye ithalidir.

Naklihane yapan vatandaşlarımızın ikametgâhlarını Türkiye'ye naklettiklerini ve işyeri veya okulları ile ilişiklerini kestiklerini ispat etmeleri yeterlidir. Bu belgelerle Başkonsolosluğumuza müracaat eden vatandaşlarımıza ikamet naklihane belgesi düzenlenebilmektedir.

İkametgâh nakli vatandaşlarımızın uzun yıllar sonrası elde etmiş oldukları oturma ve çalışma müsaadelerinin veya oturma haklarının iptali anlamına gelmemektedir. Sadece bulunulan ülkedeki ikametgâhın Türkiye'ye nakledildiğinin ispatı gerekir.

Bedelsiz ithalat, bedeli için döviz transferi yapılmadan, yurtdışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi mahiyetteki eşyanın yurda ithalidir. Bu ithalde ödenmesi gerekli bazı vergiler olup, bu vergiler ithal anında gümrük idarelerince tahsil edilir. Motorlu ya da motorsuz özel araçların ithali bu kapsamda değerlendirilir.

Kesin dönüş yapan ve bu nedenle bedelsiz ithalat hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlarımıza, Başkonsolosluğumuzca "ikametgah nakil belgesinin" düzenlenebilmesi için gerekli olan ve gümrükte de ibraz edilmesi gereken belgeler aşağıda sunulmuştur:

   iii) emeklilik sigorta primi kesintilerini durdurduklarına dair belgeyi ibraz etmeleri,

   iv) eğer eğitim görüyor iseler, okulla ilişik kesme belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

   BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA TAŞIT İTHALATINA İLİŞKİN BİLGİLER

   Vergilerden muafen taşıt ithal etme hakkı, yurtdışındaki yerleşim yerini Türkiye’ye nakleden kişilere, yurtdışındaki yerleşik kişinin ölümü ile miras yoluyla taşıt edinen Türkiye’de yerleşik kişilere belirli şartlar çerçevesinde tanınmaktadır.

   Bu hak yalnızca gümrük vergisinden muafiyet sağlamakta, taşıta ilişkin KDV ve ÖTV’nin ödenmesi gerekmektedir. (malul ve engellilerin kullanımına mahsus taşıtlar KDV ve ÖTV’den de muaftır). Çifte vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın bedelsiz ithalat hakkından yararlanması imkânı bulunmamaktadır.

   Taşıtlar için gerekli şartlar:

   İthal edilecek otomobil satın alındığı tarihte 3 yaşından büyük olmamalı,

   Otomobil, Türkiye’ye kesin dönüş yapan kişi adına dönüş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri kayıtlı olmalıdır.

   Kullanılmış makine ve işyeri eşyalarının ithali:

   Öncelikle, ithal edilmek istenen kullanılmış makinelere/işyeri malzemelerine ilişkin ithal izninin olup olmadığının kontrol edilmesi zorunludur. Bunun için, söz konusu eşyanın gümrük tarife kodu ile (GTİP kodu) Türkiye’ye ithalinin mümkün olup olmadığının öğrenilmesi gerekmektedir. Gümrük tarife kodlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Başkonsolosluğumuz Ticaret Ataşeliği’nden alabilirsiniz.

   E-mail: milano@ekonomi.gov.tr

   Tel: +39 02 5456832

   Yukarıdaki hususlarda ayrıca aşağıdaki linklerden Gümrük Müsteşarlığı’nın sitesine ulaşıp bilgi alabilirsiniz:

   http://www.gumrukticaret.gov.tr/altsayfa/icerik/76/120/bedelsiz-ithalat.html

   http://www.gumrukticaret.gov.tr/altsayfa/icerik/77/113/naklihane.html

   Atatürk

   Pazartesi - Pazar

   09:00 - 17:00

   BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
   1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
   6.01.2024 6.01.2024 Yortu
   1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
   10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
   25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
   1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
   2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
   16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
   15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
   1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
   7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
   25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili