Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Başvurusu, 6.12.2022

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile ilgili esaslara İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10’uncu maddesi ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41’inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönergesinde yer verilmektedir.

TCKK başvuruları yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabilmektedir. "Doğum", "değiştirme" veya "kayıp" nedeniyle düzenlenen kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, kimlik kartları sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir.

Kimlik kartları üzerinde hiçbir şekilde silinti, kazıntı ve düzeltme yapılamaz. Tahrifat yapıldığının tespit edilmesi hâlinde kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kimlik kartı sahibi; Kimlik kartını teslim aldığında kontrol etmek ve kimlik kartında kimlik bilgilerine ilişkin maddi hata bulunması hâlinde kartı iade etmekle, kimlik kartını usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmekle, kimlik kartının kaybı hâlinde ise durumu çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne; yurt dışında ise dış temsilciliklerden birisine bildirmekle yükümlüdür.

Kimlik kartı almak için müracaat eden on beş yaşını tamamlayan Türk vatandaşlarının her başvuruda biyometrik verisi alınır. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır.

İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz. Kimlik kartı başvurusu esnasında kimlik kartını teslim alacak iki kişinin belirlenmesi istenmektedir.

Kanuni süresi içinde (yurt dışında 60 gün) yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvuruları alınarak kimlik kartları kendisine ya da kendisi dışında teslim alacak kişiyi belirlemesi halinde belirlenen kişiye teslim edilir.

Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17’nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

Yabancı yerel makamlar önünde evlenen Türk vatandaşlarının yeni kimlik kartı başvurularının alınabilmesi için öncelikli olarak evlenme tescil işlemlerinin tamamlanması gereklidir.

Doğum veya Yenileme Nedeniyle

Masraf: 2.50 Avro TCKK Bedeli (Doğum veya Yenileme) + 3.00 Avro Posta Bedeli

Gerekli Belgeler (Doğum veya Yenileme Nedeniyle):

-Mevcutnüfuscüzdanı ya da T.C.kimlikkartı (Doğum nedeniyle başvuranlar hariç)

-Son altı ay içinde çekilmiş 50x60 mm boyutunda, beyaz fonda, desensiz ve ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf

-Velayet sahibi olduğunu gösteren mahkeme kararının aslı ve fotokopisi (boşanmış anne veya baba18 yaşından küçük çocuğu adına başvuru yapacak olması halinde)

NOT: On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere fonu beyaz biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

!! ÖNEMLİ UYARI !!

-- RANDEVULARA EK KİŞİ OLARAK ALINMIŞREFAKATÇİLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

-- BU SEBEPLE; EĞER RANDEVUNUZU ALMIŞ VE REFAKATÇİ EKLEMİŞ İSENİZ, RANDEVU TARİHİNDE SADECE SİZİN İŞLEMİNİZ (TEK KİŞİ) YAPILACAKTIR.

-- EK KİŞİ EKLEDİYSENİZ; REFAKATÇİLERİN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN, RANDEVUNUZU İPTAL ETMENİZ VE BAŞVURU YAPACAK DİĞER KİŞİLER İÇİN DE AYRI AYRI RANDEVU ALMANIZ ŞARTTIR.

Kaybından Dolayı

Masraf: 5.00 Avro TCKK Bedeli + 3.00 Avro Posta Bedeli

Gerekli Belgeler:

-T.C. Pasaportu

-T.C. Uluslararası Aile Cüzdanı (varsa)

-T.C. Sürücü Belgesi (varsa)

-Noter kimlikleri, hakimler-savcılar ve yüksek yargı organı mensuplarına verilen kimlikler, TBMM başkanlığınca milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlikler, avukat kimlikleri, basın kartları, askeri kimlik kartları da kimlik tespiti için ibraz edilebilecek kimliklerdendir. (Varsa)

-Velayet sahibi olduğunu gösteren mahkeme kararının aslı ve fotokopisi (boşanmış anne veya babanın 18 yaşından küçük çocuğu adına başvuru yapabilmesi için)

-Son altı ay içinde çekilmiş 50x60 mm boyutunda, beyaz fonda, desensiz ve ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf

NOT: On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere fonu biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.
!! ÖNEMLİ UYARI !!

-- RANDEVULARA EK KİŞİ OLARAK ALINMIŞREFAKATÇİLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

-- BU SEBEPLE; EĞER RANDEVUNUZU ALMIŞ VE REFAKATÇİ EKLEMİŞ İSENİZ, RANDEVU TARİHİNDE SADECE SİZİN İŞLEMİNİZ (TEK KİŞİ) YAPILACAKTIR.

-- EK KİŞİ EKLEDİYSENİZ; REFAKATÇİLERİN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN, RANDEVUNUZU İPTAL ETMENİZ VE BAŞVURU YAPACAK DİĞER KİŞİLER İÇİN DE AYRI AYRI RANDEVU ALMANIZ ŞARTTIR.

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili