Adres Beyanı Başvurusu, 6.12.2022

Adres beyanı işlemleri ile ilgili esaslara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişikliklerin yirmi iş günü içinde bildirilmesi yükümlüğü bulunmaktadır. Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim, nüfus müdürlüklerine ve Dış Temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır.Bildirim şahsen veya güvenli elektronik imza ile yapılır.

Adres değişikliğini bildirim yükümlülüğü süresi içinde bildirmeyenlere, Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca, yurt içinde mülki idari amirlerince, yurt dışında ise Dış Temsilciliklerce idari para cezası verilmektedir.

Sözkonusu idari para cezasının, Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca, işlem sırasında mahalli para karşılığı, verildiği ülkedeki konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca, Merkez Bankası'nın günlük olarak açıkladığı döviz kuruyla hesaplanarak tutarı tespit edilen idari para cezasının kanun yoluna başvurulmadan önce peşin olarak ödenmesi halinde, sözkonusu tutarın dörtte üçü tahsil edilir.

Yerleşim yeri ve diğer adresi aynı olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Vekâletname ibraz edenler de kişilerin adresleri ile ilgili bildirimde bulunabilirler.

Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması hâlinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin olan kardeşleri veya çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.

Masraf:

Gerekli Belgeler:

T.C. kimlik kartı aslı ve fotokopisi, (şahsen yapılan başvurularda)

Yetkili noter huzurunda düzenlenmiş temsil yetkisini gösteren vekaletname veya vasi/kayyım olarak atanıldığını gösteren belge ve fotokopisi, (başkası adına adres beyanında bulunmak isteyenler için)

Doldurulmuş ve imzalanmış “Adres Beyan Formu (B)”

İlgili Dosyalar

Adres Beyan Formu.doc

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili