Hizmet Pasaportu (Gri) Başvurusu, 7.12.2022

Hizmet pasaportu başvurusu işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5682 sayılı Pasaport Kanunu, Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik veİçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan İkinci Nesil Pasaport Uygulama Talimatında yer verilmektedir.

Hizmet damgalı pasaportlar, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/B-C maddesi hükümleri doğrultusunda düzenlenmektedir.

 1. ?Hizmet damgalı pasaportlar ilgilinin görev süresi dikkate alınarak düzenlenir.

 • Hizmet damgalı pasaport talep formu düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerlidir.

 • Hizmet damgalı pasaport talep formundaki bilgilerin, eksik veya hatalı olması durumunda formu düzenleyen kurumun yetkilisi sorumludur.

 • Hizmet damgalı pasaport talep formunun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.

 • Merkez ve taşrada bulunan tüm kurumlar çalışan ve emekli olan personelin hususi damgalı pasaport talep formu ve belgelerini, imzalamaya yetkili kılınan kişilerin imza sirkülerini birer yıllık dönemler halinde her yılın 1 Ocak tarihine kadar bulundukların yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

 • Hizmet damgalı pasaport talep formunu imzalamaya yetkili kişinin değişmesi halinde yetkili kılınan kişilerin imza sirküleri kurumun bulunduğu İl Nüfus Müdürlüğüne gönderilecektir.

 • Hizmet damgalı pasaport talep formu imzalamaya yetkili kılınan kişilerce imzalanmalı ve mühürlü olmalıdır.

 • Hizmet damgalı pasaport talep formunun ön yüzündeki kadro derece bölümü boş bırakılmamalıdır.

 • Hizmet damgalı pasaport almış çalışan personelin kadro derecesinin değişmesi, başka bir kuruma geçmesi ve eşten boşanılması durumunda kurum tarafından pasaport aldıkları İl Nüfus Müdürlüğüne bildirilmelidir.

 • Hizmet damgalı pasaportun süresi olsa dahi, daha sonra farklı bir göreve gidişte hizmet damgalı pasaport talep formu kurumca tanzim edilerek, sisteme kaydedilmek üzere ilgili İl Nüfus Müdürlüklerine gönderilmelidir. Form getirilmeden çıkış yapılırsa, illegal çıkıştan şahıs ve pasaportu kullandırankurum sorumlu olacaktır.

 • Adlarına görev süresinden daha uzun süreli hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevli, eş ve çocuklarının görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportlar birimlerinde muhafaza edilecektir. Hizmet damgalı pasaportun özel seyahatlerde kullanılması halinde şahıs ve pasaportu kullandıran kurum sorumlu olacaktır.

 • Kurumlarca muhafaza altına alınan süresi biten pasaportlar, pasaport müracaatında bulunulan İl Nüfus Müdürlüğüne gönderilecektir.

 • ÖNEMLİ :Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenirken görevlendirme yapılan ülkedevize uygulanıyor ise görev başlama tarihinden 60 gün önce,vize uygulanmıyor ise görev başlama tarihinden 20 gün öncebaşvuru işlemi gerçekleştirilmektedir.

  Masraflar:15 Avro Değerli Kağıt Ücreti + 4 Avro Posta Bedeli

  Gerekli Belgeler:

  • T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

  Son altı ay içinde çekilmiş 50x60 mm boyutunda, beyaz fonda, desensiz ve ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf

  • Hizmet damgalı pasaport talep formu,

  • Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

  • Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hak sahibinin pasaport süresi dikkate alınarak hizmet damgalı pasaport verilir.)

  • Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"

  • Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

  • Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

  • Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

  ÖNEMLİ NOT

  Hususi ve hizmet damgalı pasaportların kimlere ne şekilde verileceği,5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14 A,B ve C sayılı maddelerinde belirlendiği belirtilerek, bahsekonu Kanun hükmü gereği yurt dışında bulunan kişilerin hususi ve hizmet damgalı pasaport alabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden muvafakat alınması gerektiği ifade edilmektedir.

  Bu kapsamda;

  Yurtdışına gidenler için yurt içinde bağlı bulunduğu kurumu tarafından İl NüfusMüdürlüğünden hususi pasaport talebinde bulunulması gerektiği, ilgili kurum tarafından yapılan talep ile ilgili yapılan hak sahipliğinin tespiti sonucunda İl Nüfus Müdürlüğünün muvafakatının Dışişleri Bakanlığına gönderileceği bildirilmektedir.

  İl Nüfus Müdürlüğünden gönderilen muvafakat yazısının Dışişleri Bakanlığı tarafından temsilciliğimize iletilmesi akabinde hususi pasaport başvurunuz alınabilecektir.

  Atatürk

  Pazartesi - Pazar

  09:00 - 17:00

  BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
  1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
  6.01.2024 6.01.2024 Yortu
  1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
  10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
  25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
  1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
  2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
  16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
  15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
  1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
  7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
  25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili