Askerlikten Muafiyet, 7.12.2022

Çok Vatandaşlık Sahibi Olanların Muafiyet Başvurusu

Çok vatandaşlık sahiplerinin askerlik muafiyeti ile ilgili esaslara 7179 sayılı Askerlik Kanunu ve Askeralma Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, uyrukluğunda bulunulan iki ülkeden birinde yapılan askerlik hizmetinin diğer ülkede sayılmasına dair muafiyet işlemleri, varsa ikili anlaşmalar kapsamındaki hükümlere göre yürütülür.

Ülkemizin bu konuda halihazırda, sadece Tunus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ikili anlaşması bulunduğundan, sadece anılan ülkelerde yerine getirilen askerlik hizmeti ülkemizde muafiyet hakkı sağlamaktadır.

Türk Vatandaşlığına Sonradan Alınan Çok Vatandaşlık Sahiplerinin Muafiyet İşlemleri

Soy bağı esasına göre sonradan alınanlar hariç, Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar, askerliklerini, vatandaşlığa alındıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yıl askerlik çağına giren yükümlüler gibi yaparlar. Vatandaşlığa alındıkları yıla göre emsalleri henüz yoklama görmemiş olanlar veya yoklaması devam edenler kendi doğumlularıyla, emsallerinin yoklama dönemi sona ermiş olanlar vatandaşlığa alındıkları yıl askerlik çağına giren doğumlularla işleme tabi tutulur.

Soy bağı esasına göre sonradan alınanlar hariç, Türk vatandaşlığına alınmadan önce, uyrukluğunda bulundukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl, doğum ay ve günleri dikkate alınmadan yirmi iki (22) ve daha büyük yaşta olanlar askerlik yapmış sayılır. Bu yükümlülerin şahsen askerlik şubelerine müracaatları beklenilmeden muafiyet işlemleri yapılır.

21 yaşında ve daha küçük doğumlu olanların askerlikleri, istekleri hâlinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren yoklamaları yapılmadan iki (2) yıl süreyle ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görürler. Seferberlik hâlinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilirler.

Yükümlülerce ibraz edilen belgelerin asıl nüsha olması, yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş ve noter tarafından da onaylanmış olması zorunludur. Aksi takdirde ibraz edilen belgelere işlem yapılmaz.

İbraz edilen belgelerin sonradan sahte olduğunun anlaşılması halinde haklarında suç duyurusunda bulunulacağı hususu yükümlülere tebliğ edilir ve sahte olduğunun anlaşılması halinde nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesince yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığına alınanlar sonradan Türk vatandaşı olanlar kapsamında değerlendirilmez. Bunların askerlik işlemleri, önceki askerlik durumları dikkate alınarak vatandaşlığı kaybettikleri tarihteki statülerine göre yürütülür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı iken 29/5/2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 42. maddesi kapsamında Türk vatandaşlığını kazananlar, sonradan Türk vatandaşı olan yükümlü kapsamında değerlendirilir.

Gerekli Belgeler:

Yabancı ülke kimliği veya yabancı ülke pasaportunun aslı ve fotokopisi

TC. kimlik kartının aslı ve fotokopisi ve varsa TC. pasaportunun aslı ve fotokopisi (Aynı zamandan başka ülke vatandaşı olan yükümlülerin askerlik işlemlerinde T.C. pasaportu ibraz etme zorunluluğu yoktur).

2 adet vesikalık fotoğraf,

Uyrukluğunda bulunulan diğer ülkede askerlik hizmetinin yapıldığını veya yapılmış sayıldığını gösterir belgenin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış onaylı Türkçe tercümesi

Yurtdışında yaşadığını gösterir güncel ikamet belgesi

Varsa incelenen diğer belgeler ve fotokopileri (Temsilciliklerimiz gerekli gördükleri takdirde ilave bilgi ve belge isteyebilirler.)

Askerlik Yapmaya Engel Sağlık Sorunları Nedeniyle Muafiyet Başvurusu

Askerlik yapmaya engel sağlık sorunu nedeniyle askerlik muafiyeti ile ilgili esaslara 7179 sayılı Askerlik Kanunu ve Askeralma Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Askerlik hizmetini yerine getirmeye engel sağlık sorunu olduğunu beyan edenlerin sağlık muayeneleri, bulundukları yabancı ülke sağlık mevzuatına uygun şekilde resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılır, alacakları muayene ve tetkik sonuçları veya sağlık raporları Türkçe tercümeleri ile birlikte Türk Konsolosluklarınca Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu raporlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre incelenerek durumuna uygun sağlık kararı ile onaylanır.

Başvuru sahipleri, durumları ile ilgili olarak MSB tarafından alınan karar Dış Temsilciliğimize bildirildiğinde bilgilendirilir.

Gerekli Belgeler:

Not:Muafiyet başvuruları, işçi/işveren/bir meslek veya sanat mensubu statüsündekiler için, sadece başvuruya esas çalışma iznini veya çalışma iznini de kapsayan ikamet iznini düzenleyen yabancı ülke makamlarının bulunduğu bölgeden sorumlu Dış Temsilciliklerimize yapılabilir.

Konuya ilişkin dilekçe ve fotokopisi

TC. Pasaportunun aslı ve fotokopisi

TC. Kimlik kartının aslı ve fotokopisi

Yurt dışındaki aile hekimi veya hastanelerden alınacak güncel sağlık raporları ve fotokopileri, raporlara esas teşkil eden bilgi ve belgeler ve fotokopileri, röntgen filmler, laboratuar veya klinik tanı ve bulgular ve onaylı Türkçe tercümeleri,

Hastalık veya engelin görünür olması halinde, farklı yönlerden çekilmiş boydan fotoğraflar,

Son Yoklama Formu (Temsilciliklerimiz veya doğrudan başvuru sahibi tarafından doldurulması gereken bu formun, ikamet edilen ülkedeki yasal mevzuatın izin vermesi halinde, yerel bir devlet hastanesindeki iki doktor tarafından imzalanıp kaşelendikten sonra başvuru yapılan Temsilciliğimize geri getirilmesi gerekmektedir).

3 adet vesikalık fotoğraf.

İlgili Dosyalar

Son Yoklama Başvuru Formu.doc

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili