Tebligat Başvurusu, 7.12.2022

Tebligat işlemleri ile ilgili esaslara 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte yer verilmektedir.

Yürürlükteki tebligat mevzuatı uyarınca, Türkiye’deki mahkemelerce veya diğer kurumlarca düzenlenen ve ilgilisine tebliğ edilmek üzere Dış Temsilciliklerimize ulaştırılan tebligat evrakının Türk vatandaşlığını haiz kişilere teslim edilmesi için muhatabının Dış Temsilciliğimize başvurması gerekmektedir.

Tebligatın Türk vatandaşlığını haiz kişiye teslim edilmesi için ulaştırıldığı Dış Temsilciliğimiz, ilgili ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle, tebligat sahibine adına düzenlenen tebligatı almak için başvurması gerektiği yönünde bir bildirim göndermektedir.

Muhatabın, sözkonusu bildirimin ilgili ülkenin mevzuatına göre kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Dış Temsilciliğimize başvurması gerekmektedir.

Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, muhatabın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tebligatını almak için ilgili Dış Temsilciliğimize başvurmaması halinde, 30. günün bitiminde tebligat yapılmış sayılır.

Muhatabın, tebligatı almak üzere Dış Temsilciliğimize başvurup, tebligatı almaktan imtina etmesi durumunda, bu hususta düzenlenecek tutanak altına alınarak tebligat yapılmış sayılmaktadır.

Gerekli Belgeler:

T.C Kimlik kartı ve fotokopisi,

Tebligata ilişkin adresine gönderilen iadeli taahhütlü davet mektubu (yanındaysa)

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili