e-Devlet Şifresi Başvurusu, 7.12.2022

e-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan büyük bir internet sitesidir. Kapı’nın amacı kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.

e-Devlet Kapısı'nın kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu 20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileBaşbakanlıkadınaUlaştırma Bakanlığıyetkisine verilmiştir. Anılan Bakanlar Kurulu kararı ve 10/08/2006 tarih ve 26255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2006/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıylaTürksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.tarafından yürütülmektedir.

Dış Temsilciliklerimizce vatandaşlarımıza e-devlet şifresi dağıtılmaktadır.

15 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşlarına, Mavi Kartlılara ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılara Dış Temsilciliklerimizce de e-devlet kapısı şifresi verilebilmektedir. Geçerli ikamet izni veya ikamet izni başvurusu bulunmayan yabancılara e-devlet kapısı şifresi verilememektedir.

Vekaletname sahipleri ve vasi tayin edilen kişiler temsil ettikleri kişiler adına e-devlet kapısı şifresi alabilir. (Vekaletname veya vasi kararının ibrazı gerekir).

E-devlet kapısı şifresinin bulunduğu zarf teslim edilirken e-devlet kapısı şifre “teslim-tesellüm” belgesi imzalatılır.

Okuma-yazma bilmeyenlere de verilebilir. Okuma yazma bilmeyenler taahhütnameyi parmak basmak suretiyle imzalarlar-taahhütnamenin içeriği kendisine şifreyi teslim eden görevli veya kişinin kendisinin getireceği biri tarafından kendisine okunur ve taahhütname okuyan kişi tarafından da imzalanır.

Bedensel engelliler de e-devlet kapısı şifresi alabilir (Ellerini kullanamayan biri, mühür veya işaret aracılığı ile imza atmak isterse, sözkonusu mühürün veya işaretin kişinin mutad imzası yerine geçtiğine dair noterden alınan belgenin ibrazı gerekir. (Bu imzalama şekli okuma-yazma bilmeyen kişilerce de kullanılabilir).

Mahkeme kararı ile yurt dışına çıkış yasağı konulanlar ve hakkında farklı nedenlerle arama-yakalama kaydı olanların e-devlet şifresi almasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Masraflar: E-devlet kapısı şifre dağıtım işlemi ücretsizdir.

Gerekli Belgeler:

Kimlik kartı ve fotokopisi (T.C vatandaşları için)

Mavi Kart ve fotokopisi (Doğumla Türk vatandaşı olup izinle vatandaşlıktan çıkanlar ve bu kişilerin 3. dereceye kadar olan alt soyları).

Yabancı Kimlik Numarası (Yabancılar için)

Temsil yetkisini gösteren vekaletname veya vasi kararı ve fotokopisi (başkası adına başvuru yapılacaksa)

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili