Cenaze Nakil Belgesi Başvurusu (Türkiye’ye defnedilecekler için), 7.12.2022

Cenaze nakli işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak, 1973 tarihli Cenazelerin Nakli Anlaşması, 3584 sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye İltihakımız Hakkında Kanun, Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik ve Yurtdışından Getirilen Cenaze İşlemleri Yönergesinde yer verilmektedir.

Türkiye’de defnedilecek cenazelerin Türkiye’ye kabulünde gerek cenaze sahiplerinin gerek yetkili makamlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için Dış Temsilciliklerimizce cenaze nakil belgesi düzenlenmektedir. Cenaze nakil belgesi düzenlenmesi işleminde ilke olarak yetki ve sorumluluk ölüm olayının meydana geldiği bölgeden sorumlu Temsilciliğimize aittir. Bu halde görev bölgesi, vatandaşımızın ikamet ettiği yer ile değil, olayın vuku bulduğu yer ile tanımlanmaktadır.

Bununla birlikte, ölüm olayının cenaze sahipleri için zor ve üzücü bir durum teşkil ettiği ve cenaze nakil işleminin de tabiatı itibariyle aciliyet arzetmesi nedeniyle, cenaze nakil belgesi başvuruları sadece ölüm olayının meydana geldiği bölgedeki Dış Temsilciliğimize değil; görev bölgesi ayırımı gözetilmeksizin olayın gerçekleştiği ülkedeki tüm Dış Temsilciliklerimize yapılabilmektedir (örneğin, cenazeye veya cenaze naklinin yapılacağı havaalanına en yakın Dış Temsilciliğimizce).

Cenaze nakil belgesi, yurtdışında vefat eden ve Türkiye'de defnedilmeyi talep eden yabancı uyruklular için de düzenlenebilmektedir.

Yurtdışından gelen cenazelerin ülkemize girişi hususu sağlık açısından değerlendirilmekte ve cenazelerin yurda girişine izin verilmesi işlemleri "Yurtdışından Getirilen Cenaze İşlemleri Yönergesi" kapsamında yürütülmektedir. Sözkonusu mevzuat çerçevesinde, cenazelerin geldiği ülkeler halk sağlığı riski açısından "Riskli ve Risksiz Ülkeler" (ülke isimleri Yönerge ekinde kayıtlıdır) olarak iki gruba ayrılmakta, anılan Yönergenin 5. maddesi uyarınca, risksiz olarak değerlendirilen ülkelerden gelen uluslararası nakil şartlarını haiz cenazelerin ilave bir işleme tabi tutulmaksızın ülkemize girişleri yapılmaktadır; riskli ülkelerden gelen cenazelerin girişinde ise Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerce anılan Yönergenin 7. maddesi uyarınca, cenaze işlemlerinde istenen belgeler tam ise, cenazeye "cenazeler için düzenlenen yurda giriş izin belgesi" düzenlenmektedir.

Gerekli Belgeler:

Dilekçe,

Dilekçeyi yazanın T.C. kimlik kartının aslı ve fotokopisi,

Yabancı yerel makamlarca düzenlenmiş ölüm belgesinin aslı ve fotokopisi (Yerel makamlarca otopsi yapılmasını gerektiren ölümlerde, yabancı yerel makamlardan alınacak defin izin belgesi veya otopsi raporunun aslı (onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte) ve fotokopisi de istenebilmektedir),

Vefat eden kişinin T.C. Kimlik kartının aslı ve fotokopisi,

Vefat eden kişinin pasaportunun aslı ve fotokopisi,

Cenazenin nakil vasıtasını, günü ve saatini, Türkiye'de kimin tarafından teslim alınacağını belirten “cenaze bilgi formu” ve fotokopisi (Cenaze Nakil Firması tarafından düzenlenir.)

İlgili Dosyalar

Cenaze Nakli ve Ölüm Tescili Dilekçesi.doc

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili