Ölüm Tescili Başvurusu, 7.12.2022

Ölüm tescili işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Yurt dışında bulundukları sırada ölen Türk vatandaşlarının ölüm olayı, ilgili yerel makamlardan alınan belgenin Dış Temsilciliğimize verilmesi suretiyle bildirilir. Dış Temsilciliklerimizce sistem üzerinden tescil işlemi gerçekleştirilir.

Ölüm olayının tesciline ilişkin başvuru, Dış Temsilciliğe posta yoluyla da yapılabilir. Posta yoluyla yapılacak bildirimlerde; dilekçede ölüm olayının aile kütüklerine tescil edilmesi talebi belirtilir ve ölüm olayına ilişkin resmî belgenin aslıvebildirimde bulunan kişinin kimlik bilgilerini içeren belgeler eklenir. Dış Temsilcilikçe düzenlenecek ölüm bildirim formunda bildirim yapanın imzası aranmaz. Ölüm bildirim formunun “Bildirimde bulunan kişi” alanına posta yoluyla bildirim yapıldığına dair açıklama yapılır.

Ölüm tescili işlemlerinde, ilke olarak yetki ve sorumluluk nüfus olayının meydana geldiği bölgeden sorumlu Temsilciliğimize aittir. Bu halde görev bölgesi, vatandaşımızın ikamet ettiği yer ile değil, olayın vuku bulduğu yer ile tanımlanmaktadır.

Bununla birlikte, ölüm olayının cenaze sahipleri için zor ve üzücü bir durum teşkil ettiği ve ölüm tescili başvurusunun özellikle Türkiye’ye defnedilecek cenazeler için cenaze nakil işlemini de beraberinde gerektirdiği dikkate alındığında, tabiatı itibariyle sözkonusu işlemler aciliyet arzetmektedir. Bu nedenle, ölüm tescili başvuruları sadece ölüm olayının meydana geldiği bölgedeki Dış Temsilciliğimize değil;görev bölgesi ayırımı gözetilmeksizinolayın gerçekleştiği ülkedeki tüm Dış Temsilciliklerimize yapılabilmektedir(örneğin, cenazeye veya cenaze naklinin yapılacağı havaalanına en yakın Dış Temsilciliğimizce).

Gerekli Belgeler:

 1. Dilekçe,

 • Dilekçeyi yazanın T.C. kimlik kartının aslı ve fotokopisi,

 • Yabancı yerel makamlarca düzenlenmiş ölüm belgesi ve fotokopisi,

 • Vefat eden kişinin T.C. kimlik kartının aslı ve fotokopisi,

 • Vefat eden kişinin T.C. pasaportunun aslı ve fotokopisi,

 • Vefat eden yabancı uyruklu eş ise varsa aile cüzdanının aslı ve fotokopisi veya vefat eden yabancı eşin doğum belgesinin aslı ve fotokopisi (Bu belgelerin Türkçeye tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır).

 • İlgili Dosyalar

  Ölüm Tescili Dilekçesi.doc

  Atatürk

  Pazartesi - Pazar

  09:00 - 17:00

  BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
  1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
  6.01.2024 6.01.2024 Yortu
  1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
  10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
  25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
  1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
  2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
  16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
  15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
  1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
  7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
  25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili