Dış Temsilcilikte Evlilik İçin Ön Başvuru (Evrak Kabul Aşaması), 6.12.2022

Evlilik işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği ve Evlendirme Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Bulunulan ülke yasalarının Dış Temsilciliklerimizde nikah kıyılmasına izin vermesi halinde, ikisi de yalnızca Türk vatandaşı olan çiftlerin nikahı, Dış Temsilciliklerimizde kıyılabilir. Birden fazla tabiiyetli vatandaşlarımız Dış Temsilciliklerimizde evlendirilemediklerinden, yabancı yerel makamlar önünde evlenmeleri gerekmektedir. Çiftlerden birinin yabancı ülke vatandaşı olduğu durumlarda da Dış Temsilciliklerimizde nikah kıyılamamaktadır.

Bazı ülkelerde,(Arjantin, Avusturya, Avustralya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre, Kanada, Şili, Yeni Zelanda)ülkenin kanunları gereği, Temsilciliklerimize evlendirme yetkisi verilmediğinden, bu ülkelerde her iki tarafın da yalnızca Türk vatandaşı olduğu durumlarda dahi Dış Temsilciliklerimizde evlendirme yapılamamaktadır.

Evlenmek isteyen vatandaşlarımızın, Dış Temsilciliğimize şahsen gelerek beyan formunu birlikte imzalamaları ve evlenme başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Evlendirme Yönetmeliği uyarınca, evlenecek kişi, başvuru işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilmekte olup,bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır. Vekaletnamenin bir örneği evlenme dosyasına konulur.

Vatandaşlarımızın Dış Temsilciliğimize başvurularıyla aynı anda medeni durumları tespit edilebilmekte ve nikah için randevu tarihi verilmektedir.

Gerekli tüm evrakın hazırlanmasının ardından çift, şahitleriyle birlikte önceden planlanan randevu günü ve saatinde şahsen Dış Temsilciliğimize gelerek nikahını kıydırabilmektedir.

Evlilik, evlenecek kişilerin görevli memur önünde iradelerini serbestçe açıklamaları ile mümkündür. Bu nedenle, vekaletname ile evlilik yapılamaz.

Evlenen kadın kocasının soyadını alır. Kadın, eşinin soyadıyla birlikte önceki soyadını da kullanmak istediği takdirde, bunu evlilik sırasında nikahı kıyan memurdan yazılı olarak talep edebilir; evlilik sırasında talep etmemiş ise, daha sonra yazılı olarak Dış Temsilciliğimizden veya ilgili nüfus müdürlüğünden talep edebilir.

Dış Temsilciliklerimizde kıyılan nikahı müteakip çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilir.

Temsilcilik Notları:

Çifte vatandaşlığı bulunanların nikah işlemlerinin Başkonsolosluğumuzca yapılması mümkün değildir.

Çifte vatandaşlığınız bulunmuyor ise öncelikle ikamet ettiğiniz İl/İlçe Evlendirme Memurluğuna veya nüfusa kayıtlı olduğunuz ya da bulunduğunuz Nüfus İdaresine müracaat ederek 1 adet “EVLENME BEYANNAMESİ VE İZİN BELGESİ” VE “EVLENME EHLİYET BELGESİ” almanız gerekmektedir. Türkiye'den alacağınız bu belge 6 ay geçerli olacağı için tarih tercihinizi buna göre yapmanız gerekmektedir.

Yukarıdaki belgenin ASLI (fotokopisi kesinlikle kabul edilmemektedir)ve Türkiye’deki nikah memurluğuna/nüfus müdürlüğüne başvurduğunuz sırada ibraz edilen belgelerin (aldığınız sağlık raporu da dahil- sağlık raporlarının nereden alınacağı ve nasıl olması gerektiği konusunda nikah memurluğu/nüfus müdürlüğü sizi yönlendirecektir) mümkün ise asılları, değil ise noter onaylı örneklerinin ve aşağıda sıralanan evrakların nikah gününden önce Başkonsolosluğumuza elden veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmelerden Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

1- 5’er adet vesikalık fotoğraf (Altı Ay İçerisinde Çekilmiş Olması Gerekmektedir.)

Fotokopi fotoğraflar kabul edilmemektedir.

2- Nüfus Cüzdanı fotokopileri

Sürücü belgesi ya da pasaport kabul edilmemektedir.

3- Kadının bekarlık soyadını tutmak isteyip istemediğine ilişkin dilekçe.

4- Şahitlerin nüfus cüzdanlarının fotokopileri. Açık adreslerinin de belirtilmesi gerekmektedir.

(Şahit isim ve bilgileri sonradan değiştirilebilir, nikah gününde nihai bilgilerin verilmesi yeterlidir.)

5- Çiftlerin İkamet Belgeleri (E-devlet üzerinden barkotlu alınacak çıktı kabul edilecektir.)

6- Nikah töreni için tercih edilen tarih seçeneklerini, telefon numalaraları ve e-posta adreslerinin belirtildiği başvuru dilekçesi.

Belgelerinizi özel kurye, kargo, posta vb. ile gönderebilir veya tanıdığınız vasıtasıylaBaşkonsolosluğumuza ulaştırabilirsiniz.

Başkonsolosluğumuza ulaştıktan sonra yetkili memurumuzca evraklarınız incelenmekte ve akabinde seçeneklerinizin arasından Başkonsolosluğumuzun takvimine göre uygun olan bir güne nikâh randevusu verilmektedir. Belgeler Başkonsolosluğumuza ulaşmadan ve incelenmeden talep ettiğiniz tarihin rezerve edilmesi ve/veya o tarihin müsait olduğunun teyit edilmesi mümkün olmamaktadır. Başvuru belgelerinizin posta ile asılları elimize ulaşmadan mail veya faks yoluyla Başkonsolosluğumuzca kontrol edilmesi ve tarihin sizin adınıza rezerve edilmesi mümkün değildir, zira randevu tarihi belgelerin posta ile Başkonsolosluğumuza ulaşma gününe göre sıraya konularak belirlenmektedir. Belgeler Başkonsolosluğumuza ulaştıktan sonra 3 iş günü içerisinde verdiğiniz iletişim bilgilerinden sizinle irtibata geçilecektir.

Ayrıca, kararlaştırılan nikah gününde sabah 9-12 saatleri arasında 23,50 EURO (2022 yılı için) olan aile cüzdanı harç ücreti ve posta masrafının Başkonsolosluğumuza nakit olarak ödenmesi gereklidir. (Çiftlerin gelmesi şart değildir, tanıdıkları da getirebilir). Nikah işlemi teyit edilen günde saat 15:00’de yapılmaktadır.

Nikah töreninin; otel, restoran, kafe, düğün salonu vs. gibi Başkonsolosluğumuz binası dışında başka bir yerde yapılması mümkün değildir.

Nikah işlemi Via Antonio Canova, 36/40 Milano adresindeki Başkonsolosluğumuzda yapılmaktadır ve Nikah esnasında, nikah salonunda gelin, damat, iki şahit, 4 aile bireyi ve varsa 1 fotoğrafçı bulunabilecektir.

Nikah işleminden önce evlenecek olan çiftlerin ve şahitlerinin resimli nüfus cüzdanlarının veya pasaportlarının aslını Başkonsolosluğumuz memuruna ibraz etmeleri gerekmektedir.

Mevzuat gereği nikah şahitlerinin; çiftleri tanıyan kişilerden oluşması gerektiğinden, Başkonsolosluğumuz personelinin nikah şahidi olması mümkün değildir.

Nikah işlemini takiben evliliğinizin nüfus kütüğüne tescili Başkonsolosluğumuz tarafından gerçekleştirilecektir. Akabinde Türkiye’deki Nüfus Müdürlüğünüze nüfus cüzdanınızı değiştirmek için başvuru yapmanız mümkündür.

ÖNEMLİ NOT:Konsolosluk hizmetlerinin zorunlu olarak durdurulmasını gerektirecek; güvenlik, doğal afet, toplumsal kargaşa ve olaylar, bulunulan ülkenin mevzuat veya uygulamalarında yapılan değişiklikler, bu ülkede meydana gelebilecek olağan dışı durumlar, taşınma veya bina onarımı dahil, önceden öngörülemeyen durumların ortaya çıkması halinde, nikah işlemi için tarafınıza verilen randevunun, keyfiyetin Konsolosluk şubesince telefon veya e-posta ile tarafınızda bildirilmesi suretiyle tek taraflı olarak iptal edilebileceği bilgilerinize önemle sunulur. Kapalı olduğumuz tatil günleri için web sitemizden bilgi alabilirsiniz. http://milano.bk.mfa.gov.tr/

Not: Başkonsolosluğumuzda nikah işlemi Salı ve Perşembe günlerine denk gelecek şekilde yapılmaktadır. Tarih tercihlerinizin ona göre yapılmasını rica ederiz.

Gerekli Belgeler:

 1. Çiftin evlenmek istediğine dair imzalı dilekçesi (Bu dilekçeyi tarafların birlikte Temsilciliklerimizde imzalamaları gerekmektedir),

 1. Evlenmek isteyen çiftin T.C. Kimlik Kartları ve fotokopileri,

 1. Şahitlerin (2 kişi) T.C. Kimlik Kartları ve fotokopileri (Evlilik günü ve saatinde şahitlerin de çiftlerle birlikte Dış Temsilciğimizde hazır bulunması gerekmektedir.)

 1. Evlenmek isteyen vatandaşlarımızın her ikisinin de evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren hastaneden veya doktordan alınmış sağlık raporu. (Kan tahliline gerek yoktur. Doktor raporları sadece nikahları Temsilciliklerimizde kıyılacak çiftlerden istenmektedir),

 1. Evlenmek isteyen vatandaşlarımızın her ikisinin de son altı ay içinde çekilmiş üçer (3) adet renkli fotoğrafı (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar ile çoğaltılan fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir),

 1. Kadın evlilik soyadıyla birlikte önceki soyadını da taşımak istiyorsa, önceki soyadını da taşıma isteğini içeren form dilekçe, (Bu dilekçenin, Dış Temsilciliklerimizce düzenlenmesi mümkündür. Daha önce hazırlanmasına gerek yoktur).

 1. Kadın daha önceden evlenip boşanmışsa yetkili Türk mahkemesince kesinleşmiş boşanma kararı ve fotokopisi ile boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 günlük iddet müddeti (bekleme süresi) dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin kısaltılmasına veya kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı ve fotokopisi, (Yabancı yetkili makamlarca verilen boşanma kararlarının Türk nüfus kütüklerine tescil edilmiş olması gerekir)

 1. Bir önceki evliliği iptal olan varsa, evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar ve fotokopisi (Yabancı yetkili makamlarca verilen evliliğin iptaline ilişkin kararların Türk nüfus kütüklerine tescil edilmiş olması gerekir)

 1. Bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği ve fotokopisi,

 1. Yabancı yerel makamlardan alınacak medeni durum belgesi ve fotokopisi,

 1. Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 17 yaşını doldurmuş olması halinde, velinin izni; veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni (18 yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.),

 1. Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 16 yaşını doldurmuş olması halinde, ilgili hakimin izni ve fotokopisi

Not: Yukarıda kayıtlı başvuru belgelerinin ilgili Dış Temsilciliğimize ibraz edilmesinden sonra, nikah için ayrı bir güne randevu verilmektedir. Bu nedenle, Dış Temsilciliklerimizde kıyılacak nikahlar için belirlenebilecek tarihler konusunda telefonla veya e-posta aracılığıyla önceden bilgi alınması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT!!!Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarımızın nikah işlemi için randevu, Başkonsolosluğumuz görevlisince belgeler incelendikten sonra verilmektedir.

Sistem üzerinden alınan randevu, İtalya’da yaşayan Türk vatandaşlarının nikah, evlenme ehliyet belgesi ve evlilik tescili işlemleri içindir.

Başkonsolosluğumuzda nikah işlemi yapmak istiyorsanızconsolato.milano@mfa.gov.tradresine mail göndermenizi rica ederiz.

İlgili Dosyalar

Dış Temsilcilikte Evlenme Talep Formu.doc

Kızlık Soyadını Eş Soyadı İle Birlikte Kullanma Talep Formu.doc

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili