Evlenme Ehliyet Belgesi Başvurusu (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik İçin), 6.12.2022

Evlilik işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği ve Evlendirme Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Birden fazla tabiiyetli vatandaşlarımızın nikahları Dış Temsilciliklerimizde kıyılamadığından, yabancı yerel makamlar önünde evlenmeleri gerekmektedir. Çiftlerden birinin yabancı ülke vatandaşı olduğu durumlarda da Dış Temsilciliklerimizde nikah kıyılamamaktadır.

Ayrıca, her ikisi de yalnızca Türk vatandaşı olan çiftler de yabancı yerel makamlar önünde evlenebilirler. Yabancı yerel makamlar huzurunda evlenenlerin Dış Temsilciliğimize evlenme bildiriminin tescili başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı yerel makamlar huzurunda evlenecek olan çiftler,Dış Temsilciliğimize şahsen gelerek yabancı makamların evlilik için kendilerinden talep edeceği “evlenme ehliyet belgesi” başvurusunda bulunabilirler.

Vatandaşlarımızın Dış Temsilciliğimize şahsen başvurularıyla aynı anda medeni durumları tespit edilebilmekte ve evlenme ehliyet belgesi düzenlenmektedir.

Yabancı makamlar önünde evlenecek vatandaşlarımızın, gerekli olan diğer belge ve prosedür hakkında ilgili makamlardan bilgi alması gerekmektedir.

Masraf: 10 Avro

Gerekli Belgeler:

  1. Çiftin evlenmek istediğine dair imzalı dilekçesi (Bu dilekçeyi tarafların birlikte Temsilciliklerimizde imzalamaları gerekmektedir),

  1. Evlenmek isteyen çiftin T.C. Kimlik Kartları ve fotokopileri (yabancı olan veya birden fazla tabiiyetli olanların yabancı ülke kimliği veya pasaportunun aslı ve fotokopisi de gereklidir.)

  1. Evlenmek isteyen taraflardan birinin yabancı olması halinde yabancı uyruklu kişiye ait doğum belgesi ve fotokopisi (İşlem sırasında evlenme ehliyet belgesinin ilgili alanlarının eksiksiz doldurulabilmesi için)

  1. Evlenmek isteyen vatandaşlarımızın her ikisinin son altı ay içinde çekilmişikişer(2) adet renkli fotoğrafı (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar ile çoğaltılan fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir),

  1. Kadın daha önceden evlenip boşanmış ve yetkili Türk mahkemesince verilmiş kesinleşmiş boşanma kararı tarihinden itibaren 300 günlük iddet müddeti (bekleme süresi) dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin kısaltılmasına veya kaldırıldığına ilişkin kararın aslı ve fotokopisi (Yabancı yetkili makamlarca verilmiş boşanma kararlarının Türk nüfus kütüklerine tescil edilmiş olması gerekir)

  1. Bir önceki evliliği iptal olan varsa, evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar ve fotokopisi (Yabancı yetkili makamlarca verilen evliliğin iptaline ilişkin kararların Türk nüfus kütüklerine tescil edilmiş olması gerekir),

  1. Bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği ve fotokopisi,

  1. Tarafların birinin Türk vatandaşı diğerinin yabancı olması halinde, yabancı olan tarafın uyruğu bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenen evlenmesinde sakınca olmadığına dair belge ve fotokopisi,

  1. Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 17 yaşını doldurmuş olması halinde, velinin izni; veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni (18 yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir),

  1. Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 16 yaşını doldurmuş olması halinde, ilgili hakimin izin belgesi ve fotokopisi,

İlgili Dosyalar

Evlenme Ehliyet Belgesi Başvuru Formu (1).doc

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili