Evlilik Tescili Başvurusu (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında), 6.12.2022

Evlilik tescili ile ilgili esaslara genel olarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği ve Evlendirme Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde Türk vatandaşlarının yaptığı evlenmeler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olmak ve butlanla batıl olmayı gerektiren bir sebep bulunmamak kaydıyla geçerlidir.

Evlilik tescili başvurusu, karı veya koca tarafından, karı veya kocadan birinin yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan karı veya koca tarafından en geç otuz gün içerisinde evlenmeyi yapan yabancı makamdan alınmış belgenin o yerdeki Dış Temsilciliğe verilmesi suretiyle yapılır.

Evlilik tescili başvurusu, posta yoluyla da yapılabilir. Dış Temsilciliklerimize posta yoluyla yapılacak başvurularda; dilekçede evlenme olayının aile kütüklerine tescil edilmesi talebi belirtilir ve evlenmeye ilişkin resmî belgenin aslı ve bildirimde bulunan kişinin kimlik bilgilerini içeren belgeler eklenir.

Evlilik tescili işleminin ilke olarak evliliğin yapıldığı yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu Dış Temsilciliğimize başvurularak yapılması gerekmekle birlikte, evliliğin gerçekleştiğibölgenin veyaülkenin dışında başka birTemsilciliğimize yapılacak evlilik bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, evliliğin gerçekleştiği ülkenin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadığına göre farklılık göstermektedir. Evlilik, sözleşmeyi onaylamış herhangi bir ülkenin yerel makamı huzurunda gerçekleştirilmişse, uluslararası çok dilli evlilik belgesi (Formül B) ile yapılacak tescil başvurusunun alınmasında ülke ayırımı gözetilmez. Ancak, evliliğin anılan sözleşmeyi onaylamamış bir ülkenin yetkili makamı huzurunda gerçekleşmiş olması halinde, ibraz edilen evrak, doğruluğunun tespiti ve evliliğin tescili için bildirimde bulunmak üzere, evliliğin gerçekleştiği ülkedeki ilgili Dış Temsilciliğimize gönderilir.

Masraf: 13,50 Avro Değerli Kağıt Ücreti (Uluslararası Aile Cüzdanı)

Gerekli Belgeler:

  1. Evlilik belgesinin aslı (veya yetkili yerel makam veya evlendirme dairesinden alınan onaylı örneği)ve fotokopisi,

  2. Çiftin T.C. Kimlik Kartlarının aslı ve fotokopileri.

  3. Eşlerden biri yabancı uyruklu ise, evlilik formlarının ilgili alanlarının eksiksiz doldurulabilmesi için yabancı uyruklu olanın doğum belgesive fotokopisiveya anne ve baba adını, doğum yerini ve tarihini gösteren bir kimlik belgesive fotokopisi

  4. Kadın Türk vatandaşıysa ve evlilik soyadıyla birlikte önceki soyadını da taşımak istiyorsa, önceki soyadını da taşıma isteğini içeren dilekçe.

Not: Aynı zamanda başka ülke vatandaşı olduğu halde, çok vatandaşlık tescili yapılmamış olan kişilerin diğer ülke vatandaşlığı ile yapmış oldukları evlilikleri çok vatandaşlık tescili yapıldıktan sonra tescil edilebilmektedir.

İlgili Dosyalar

Evlilik Tescili Başvuru Dilekçesi.doc

Kızlık Soyadını Eş Soyadı İle Birlikte Kullanma Talep Formu.doc

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili