Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport Başvurusu (Yeni Pasaport), 7.12.2022

Pasaport başvurusu işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5682 sayılı Pasaport Kanunu, Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik veİçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan İkinci Nesil Pasaport Uygulama Talimatında yer verilmektedir.

Pasaport başvurusunun şahsen yapılması zorunludur.

Umuma mahsus pasaportlar, Kanunda yazılı istisnalar saklı kalmak ve en az 6 ay olmak üzere, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 4-10 yıllık olarak düzenlenebilmekte, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamamış olanlara 18 yaşını doldurmasına 1 gün kalsa dahi en çok 5 yıllık; 18 yaşından büyükler için en fazla 10 yıllık pasaport tanzim edilebilmektedir.

Pasaportlarda süre uzatımı yapılmamakta olup her başvuruda yeni pasaport düzenlenmektedir.

Geçerliliği devam eden umuma mahsus pasaportun yenilenmesi halinde, kalan süre düzenlenecek olan yeni umuma mahsus pasaporta aktarılmaktadır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 85/b maddesi uyarınca, yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklerin/gitmiş olanların Türkiye'den çıkarken veya Dış Temsilciliklerimizden yapacakları pasaport başvuruları harçtan muaftır. Sözkonusu öğrencilere, pasaport defter bedelini ödemeleri kaydıyla, 6 aydan az öğrenim süresi için 6 aylık, 6 ay ile 1 yıl arasındaki öğrenim süresi için 1 yıllık, 1 yıldan fazla öğrenim süresi için ise 2 yıllık harçsız pasaport verilebilmektedir.

Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 85/h maddesi uyarınca, tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olan kişilerin (yurtdışına münhasıran öğrenim amaçlı gidip gitmediklerine bakılmaksızın) yurtiçinden veya Dış Temsilciliklerimiz aracılığıyla yapacakları pasaport başvuruları harçtan muaftır. Sözkonusu öğrenciler, Dış Temsilciliklerimiz aracılığıyla başvuruda bulunmaları halinde, bulundukları ülkede kayıtlı öğrenci (okul öncesi, aday çıraklık-çıraklık tanımına karşılık gelen okullar, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğrenim) olduklarını belgelendirmeleri; öğrenimine yurtdışında devam etmekle birlikte, yurt içinde başvuruda bulunmaları halinde ise Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız/Eğitim Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz tarafından verilen öğrenci olduğunu belirten belge ibraz etmeleri ve pasaport defter bedelini ödemeleri kaydıyla harçsız pasaport alabilmektedir. Anılan Kanun hükmü çerçevesinde düzenlenen harçsız pasaportlar reşit olmayanlar için 5 yıl geçerlilik süreli verilirken; reşit olanlar için düzenlenenlerde ise 25 yaş sınırı göz önünde tutularak süre belirlenir. 25 yaşını doldurmamış olmakla birlikte, bulundukları ülkede herhangi bir kurs, seminer, sertifika tamamlama, bağımsız staj vb. çalışma yapanların (okul öncesi, aday çıraklık-çıraklık tanımına karşılık gelen okullar, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğrenim görmeyenlerin) 492 sayılı Harçlar Kanununun 85/h maddesi çerçevesinde harçsız pasaport uygulamasından yararlanması mümkün değildir.

Pasaport alındıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda, pasaportun yenilenmesi gerekmektedir.

Bir kişi en fazla iki pasaport alabilmektedir.

18 Yaşından Küçüklerin Pasaport Başvurusu

E-pasaportların refakat hanesi bulunmadığından, her kişi için ayrı pasaport düzenlenmektedir. 18 yaşından küçüklere azami 5 yıl geçerlilik süreli pasaport düzenlenebilmektedir.

Yaş ayrımı yapılmaksızın, 18 yaşından küçüklerin de başvuru esnasında hazır bulunması gerekmektedir.

Pasaport başvurularında her yaş grubu için biyometrik fotoğraf gerekmektedir.

Ergin olmayan çocuklar için anne ve babanın her ikisinin ya da yasal temsilcisinin, başvuru anında düzenlenecek başvuru formundaki muvafakat alanını memur huzurunda imzalamaları gerekmektedir. Anne veya babanın başvuru sırasında hazır bulunmaması durumunda, hazır bulunmayan kişi için noterden düzenlenmiş muvafakatname kabul edilecektir.

Her bir pasaport başvurusu için yeni muvafakatname düzenlenmesi gerekmektedir.

Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, velayet sahibi ebeveynin muvafakati aranacaktır.

Anne veya babadan biri yabancı uyruklu ise yabancı uyruklu ebeveynin noterlerce düzenlenecek muvafakati aranacaktır.

Pasaport Kanununun 17/E maddesi çerçevesinde, yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen velayet ya da vesayet kararları, kararın verildiği ülkelerde bulunan Dış Temsilciliklerimizdeki pasaport başvurularında kabul edilebilir.

Evli olan ebeveynlerden birisinin cezaevinde olması halinde, cezaevinde olduğuna dair yazılı belgenin ibraz edilmesi koşuluyla diğer ebeveynin muvafakati doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Türk Medeni Kanununa göre evlilik dışında doğan çocukların (anne yabancı olsa dahi) velayeti annede olduğundan, annenin muvafakati aranır.

Evlilik dışında doğan çocukların tanıma veya babalığa hüküm yoluyla babanın nüfus kütüklerine kaydedildiği durumlarda da babanın muvafakati aranmaz, annenin muvafakati yeterlidir. Ancak, mahkeme kararı ile çocuğun velayet değişikliğine veya ortak velayete hükmedilmesi halinde mahkeme kararına göre muvafakat aranır.

Kısıtlılar bakımından, vasi/kayyum kararının ibrazı ve vasi/kayyum muvafakati gerekmektedir.

Masraflar: 15 Avro Değerli Kağıt Ücreti + 4 Avro Posta Bedeli + Aşağıda sunulan sürelere göre pasaport harcı

Yeni Pasaport 6 Aya Kadar : € 16,00

Yeni Pasaport 1 Yıla Kadar : € 23,50

Yeni Pasaport 2 Yıla Kadar : € 38,00

Yeni Pasaport 3 Yıla Kadar : € 54,00

Yeni Pasaport 3 Yıldan Fazla : € 76,00

Gerekli Belgeler:

T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesi,

Daha önce alınmış ve iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar,

Son altı ay içinde çekilmiş 50x60 mm boyutunda, beyaz fonda, desensiz ve ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf

Yasal temsilcilerin başvuru anında hazır bulunmamaları halinde, kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

Öğrenim amaçlı yurtdışına gidenlerin durumunu gösterirgüncelbelge (Harçlar Kanununun 85/b madddesi çerçevesinde harçsız pasaport başvurusu için),

Bulundukları ülkede kayıtlı öğrenci (okul öncesi, aday çıraklık-çıraklık tanımına karşılık gelen okullar, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğrenim) olduklarını gösterirgüncelbelge (Harçlar Kanununun 85/h maddesi çerçevesinde harçsız pasaport başvurusu için),

Form dilekçe (Temsilciliklerimizde hazırlanmaktadır).

Dilekçenin imza bölümü için;

*12 yaşını dolduranların imza atmaları gerekmektedir.

*4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405. maddesinde belirtilen, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlananlardan imza ve biyometrik veri alınmaz. Bu durum başvuru nedenlerinde kayıt altına alınır. Anılan Kanunun 406. maddesinde belirtilen savurganlık alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim üzerine kısıtlananların fotoğrafları, biyometrik verileri ve imzaları alınarak pasaportu yasal temsilcisine teslim edilir.

!! ÖNEMLİ UYARI !!

-- RANDEVULARA EK KİŞİ OLARAK ALINMIŞREFAKATÇİLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

-- BU SEBEPLE; EĞER RANDEVUNUZU ALMIŞ VE REFAKATÇİ EKLEMİŞ İSENİZ, RANDEVU TARİHİNDE SADECE SİZİN İŞLEMİNİZ (TEK KİŞİ) YAPILACAKTIR.

-- EK KİŞİ EKLEDİYSENİZ; REFAKATÇİLERİN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN, RANDEVUNUZU İPTAL ETMENİZ VE BAŞVURU YAPACAK DİĞER KİŞİLER İÇİN DE AYRI AYRI RANDEVU ALMANIZ ŞARTTIR.

İlgili Dosyalar

Yeni pasaport başvuru formu.doc

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili