İmza-Mühür Tasdiki Başvurusu, 7.12.2022

Yabancı Makamlardan Alınan Belgenin İmza-Mühür Tasdiki

İmza-mühür tasdiki işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Dış Temsilciliklerimizin Noterlik servisinde vekaletname, suret tarzında belge ve sözleşme düzenleme işlemleri dışında imza mühür tasdiki işlemlerinin yapılması da mümkündür.

Yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin Türkiye’de geçerli olması için veya Türkiye’de düzenlenen belgelerin bir başka ülkede geçerli olması için anılan belgelerin düzenlendiği ülkelerdeki yetkili makamlarca Apostil tasdikinin (Lahey Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine istinaden) yapılması gerekmektedir.

Her ülkenin Apostil tasdikine yetkili kurumları farklılık gösterebilir. Ülkemiz yerel makamlarınca düzenlenen idari belgelerin Apostil tasdiki için Kaymakamlıklar ve Valilikler; adli belgeler için ise Adalet Komisyonu Başkanlıkları yetkilidir. Dış Temsilciliklerimizin Apostil yetkisi bulunmamaktadır.

Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenen belgeler ve ticaret ve gümrük işlemleri ile doğrudan ilgili olan idari belgeler Apostil tasdikinden muaftır.

Anılan Sözleşmeye (Apostil Sözleşmesi) taraf olmayan yabancı ülke makamlarınca düzenlenen belgelerin Türkiye’de kullanılması veya Türkiye’de düzenlenen belgelerin anılan Sözleşmeye taraf olmayan ülkelerde kullanılması söz konusu olduğunda, bu belgelerin bazı yabancı kurumlarca belirli bir silsile içinde imza mühür tasdikine tabi tutulması gerekmektedir.

Bunun dışında, Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca veya yabancı yerel makamlarca düzenlenmiş resmi bir belgenin Dış Temsilciliğimize kayıtlı bir yeminli tercüman (Noterlik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, Dış Temsilciliğimiz noteri (konsolosu) huzurunda yemin etmiş ve Dış Temsilciliğimizde imza-mühür örneği bulunan) tarafından Türkçeye veya başka bir yabancı dile yapılmış tercümesi Dış Temsilciliğimiz tarafından metne şamil olmamak üzere imza mühür tasdiki işlemine tabi tutulur.

İmza-mühür tasdiki işlemi harca tabidir.

Masraflar:Noter işlemleri için ödenmesi gereken ücret yapılacak işlem tipi ve evrak sayfa sayısına göre değişmektedir.

Gerekli Belgeler:

- İmza-mühür tasdiki işlemine tabi tutulacak belge (Sözkonusu belgenin üzerindeki yabancı ülke makamlarına ait imza ve mühür örneklerinin Temsilciliğimizde olması kaydıyla tasdik işlemi yapılabilmektedir).

Not:Bu işlem, görev bölgesi ayırımına tabi olduğundan, işleminiz sadece bağlı bulunduğunuz Temsilciliğimizde gerçekleştirilebilmektedir.

Yeminli Tercümanın İmza-Mühür Tasdiki

İmza-mühür tasdiki işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Dış Temsilciliklerimizin Noterlik servisinde vekaletname, suret tarzında belge ve sözleşme düzenleme işlemleri dışında imza mühür tasdiki işlemlerinin yapılması da mümkündür.

Yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin Türkiye’de geçerli olması için veya Türkiye’de düzenlenen belgelerin bir başka ülkede geçerli olması için anılan belgelerin düzenlendiği ülkelerdeki yetkili makamlarca Apostil tasdikinin (Lahey Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine istinaden) yapılması gerekmektedir.

Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenen belgeler ve ticaret ve gümrük işlemleri ile doğrudan ilgili olan idari belgelere Apostil tasdiki yapılamamaktadır.

Sözkonusu Sözleşmeye (Apostil Sözleşmesi) taraf olmayan yabancı ülke makamlarınca düzenlenen belgelerin Türkiye’de kullanılması veya Türkiye’de düzenlenen belgelerin anılan Sözleşmeye taraf olmayan ülkelerde kullanılması söz konusu olduğunda, bu belgelerin bazı kurumlarca belirli bir silsile içinde imza mühür tasdikine tabi tutulması gerekmektedir.

Bunun dışında, Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca veya yabancı yerel makamlarca düzenlenmiş resmi bir belgenin Dış Temsilciliğimize kayıtlı bir yeminli tercüman (Noterlik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, Dış Temsilciliğimiz noteri (konsolosu) huzurunda yemin etmiş ve Dış Temsilciliğimizde imza-mühür örneği bulunan) tarafından Türkçeye veya başka bir yabancı dile yapılmış tercümesi Dış Temsilciliğimiz tarafından metne şamil olmamak üzere imza mühür tasdiki işlemine tabi tutulur.

İmza-mühür tasdiki işlemi harca tabidir.

Masraflar:Noter işlemleri için ödenmesi gereken ücret yapılacak işlem tipi ve evrak sayfa sayısına göre değişmektedir.

Gerekli Belgeler:

- Yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş, imza-mühür tasdiki işlemine tabi tutulacak belge (Tercümenin,işlemin gerçekleştirileceğiTemsilciliğimizde daha evvel yemin etmiş bir tercüman tarafından yapılmış olması gerekmektedir.)

Not:Bu işlem, görev bölgesi ayırımına tabi olduğundan, işleminiz sadece bağlı bulunduğunuz Temsilciliğimizde gerçekleştirilebilmektedir.

İlgili Dosyalar

İmza ve Mühür Tasdiki Başvuru Formu.doc

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 17:00

BAŞVURU SAATLERİ < 09:00 - 12:00 > saatleri arasındadır. www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınmasını müteakip, BAŞVURU YAPILMASI, BİLGİ VE EVRAK ALINMASI- mümkündür.
1.01.2024 1.01.2024 Yılbaşı Tatili
6.01.2024 6.01.2024 Yortu
1.04.2024 1.04.2024 Paskalya
10.04.2024 10.04.2024 Ramazan Bayramı
25.04.2024 25.04.2024 İtalyan Milli Bayramı
1.05.2024 1.05.2024 İşçi Bayramı
2.06.2024 2.06.2024 İtalyan Cumhuriyet Bayramı
16.06.2024 16.06.2024 Kurban Bayramı
15.08.2024 15.08.2024 İtalyan Dini Bayramı
1.11.2024 1.11.2024 Azizler Günü
7.12.2024 8.12.2024 Milano Azizi Ambrogio Günü ve Dini Bayram
25.12.2024 26.12.2024 Noel Tatili